Discovery Land në Shqipëri

Përshëndetje!

Faleminderit për interesin që keni treguar për programin e Zbuluesit. Në gjuhën shqipe keni të disponueshme materialet për trajnimin e drejtuesve, kurrikulën për moshat 5-11 vjec dhe materiale të tjera bashkëshoqëruese. Programi ynë përdoret nga kisha në Shqipëri dhe Kosovë në partneritet me Awana International. Gëzohemi që mund të ndihmojmë me mbështetjen e dishepullimit të fëmijëve në këtë rajon!

Nëse keni pyetje apo dëshironi të dini hapat e radhës ju lutem kontaktoni Andi Dina në a.dina@awana.org

Deklarata e Besimit e Discovery Land Global

Nëse tashmë jeni anëtarë dhe dëshironi të shkarkoni kurrikulën dhe materialet shqip, klikoni këtu.

Për informacione shtesë rreth rajoneve dhe gjuhëve të tjera, klikoni këtu.

Greetings!

Thank you for your interest in the Discovery Land program. Basic leader training materials, curriculum for ages 5 through 11, and accompanying resources are all available in the Albanian language. The program is currently being used by churches in Albania and Kosovo in partnership with Awana International. We are excited to support child discipleship in this region!

For questions and next steps, please contact Andi Dina at a.dina@awana.org

If you are already a member and want to download Albanian curriculum and resources, click here.

For information on other regions and languages, click here.